Bompengeselskapet Vegfinans Hallingporten AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 7 mellom Sokna og Ørgenvika. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans Hallingporten AS, Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema