Bompengeselskapet Vegfinans Hallingporten AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 7 mellom Sokna og Ørgenvika. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans Hallingporten AS, Ingeniør Rybergsgate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema